Drukuj

Zarząd powiatu zatwierdził specyfikację przetargową i projekt umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Mimo że przetargi zostały rozstrzygnięte w ubiegłym roku, prognozowane trudne warunki na drogach, związane z zapowiedzią marznących opadów deszczu, skłoniły zarząd do podjęcia decyzji o używaniu na drogach piasku z 30% zawartością soli. Do tej pory stosowano mieszkankę z 10% zawartością soli.

Powiat podzielony jest na szesnaście rejonów zimowego utrzymania dróg. Dzięki temu czas reakcji na trudne warunki na drogach jest krótszy. Firmy, które wygrały przetargi, musiały mieć przygotowany odpowiedni sprzęt, w tym także dostęp do sprzętu ciężkiego, aby w każdej chwili mogły rozpocząć działania na drogach. Sprzęt ciężki został już wykorzystany podczas tworzenia się zasp na drogach, spowodowanych nawiewaniem śniegu z pól, podczas styczniowego ataku zimy.