Drukuj

W związku z podjęciem, w dniu 30 września 2013 roku przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego Uchwały Nr XXXII/221/2013

, w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego, za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Jerzy Godzik, zwraca się z prośbą o zgłoszenie kandydatur do Nagrody w dziedzinie Przedsiębiorczości w formie rekomendacji zawierającej uzasadnienie zgodnie z warunkami zawartymi w § 6 pkt.1 Regulaminu przyznawania dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy.

Zgłoszenie kandydata do nagrody następuje poprzez złożenie wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, w terminie do dnia 22 września 2014 r. Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.