Drukuj

Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim na lata 2016 - 2020.

Rada między innymi inspiruje przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję.

Starosta kwidzyński, Jerzy Godzik wręczając akty powołania na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim na lata 2016 - 2020 podkreślił, że liczy na owocną współpracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie - Wspieramy wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez szereg działań, które podejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Pracy, należy wymienić tu choćby powstanie Punktu dyżurów pracowników Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. To był ruch bardzo potrzebny naszym mieszkańcom - podkreślił.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z pięciu członków, wybranych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

W skład rady na kadencję 2016-2020 weszli:

Do zakresu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych czy opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.