Drukuj

Powiat Kwidzyński podaje do publicznej wiadomości, iż w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dniu 30.09.2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 111 w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

sprzedaje w drodze licytacji publicznej n/w pojazd:

Przyczepa rolnicza marki Autosan  ? nr rej. OLW8986, rok bud. ? 1970-90
Cena oszacowania: 3.200,00 zł.
Cena wywołania: 2400,00 zł.

  1. Wyżej wymienioną przyczepę można oglądać  na parkingu strzeżonym PHU ?GABRYŚ? Gabriel Jagielski ul. Kwidzyńska 35a w Gardei w dniu 29.09.2014 r. w godz. 9.00 ? 12.00.
  2. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub osoby nieposiadające osobowości prawnej, które do dnia 30.09.2014 r.  do godz. 10.00 wpłacą na konto sprzedającego nr  53 8300 0009 0013 5294 2000 0750 wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej  licytowanego pojazdu.
  3. Powiat Kwidzyński nie bierze odpowiedzialności za wady techniczne oraz wady prawne licytowanego pojazdu.
  4. Pojazd stanowiący przedmiot licytacji nie podlega reklamacji z tytułu rękojmi.
  5. Przebieg licytacji oraz wymogi związane z wzięciem udziału w licytacji określa regulamin licytacji wraz załącznikami.
  6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 dostępne są do wglądu w Wydziale Komunikacji i Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl
  7. Informacji o licytacji udziela się pod numerem  tel. 55 654 50 58.
  8. Zwrot wadium nastąpi najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane konto uczestnika licytacji.
 

Starosta Kwidzyński
Jerzy Godzik

Do pobrania: