Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.