Drukuj

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Do pobrania: