Drukuj

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie  pomocy społecznej:

I. Do ogłoszonego w dniu 20 listopada 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie  pomocy społecznej ? ?Prowadzenie ośrodka Interwencji Kryzysowej? złożone zostały następujące oferty:

LP Nazwa organizacji Nazwa zadania

Wysokość proponowanej dostacji

(w zł) 

 1  Fundacja Edukacji i Rozwoju ?FLOW?
z siedzibą w Rudnikach
gm. Ryjewo
 "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej?  85000
 2

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej

p.w. św. Józefa z siedzibą
w Kwidzynie

 "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej?  85000

II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 16 grudnia 2014 r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą nr 8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ? ?Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej?  dokonał wyboru oferty: 

Lp Nazwa organizacji Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

(w zł)

1  Fundacja Edukacji i Rozwoju ?FLOW?
z siedzibą w Rudnikach
gm. Ryjewo
 ?Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej?  85000