Drukuj

Informacja o  wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu.