Drukuj

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 roku.

Przygotowano wstępny projekt Rocznego programu współpracy, który przedkładamy Państwu do konsultacji.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 30 września 2016 roku - można je składać za pośrednictwem strony internetowej powiatu, według formularza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.

Uwagi do projektu rocznego programu można składać również osobiście na w/w formularzu w siedzibie starostwa – pok.204, Joanna Bożek, Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.

Do pobrania: