Drukuj

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie informuje, że zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.461 j.t. z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 8/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji, w dniach od 3 lutego do 28 lutego 2014 r.,  zostanie przeprowadzona na terenie powiatu kwidzyńskiego kwalifikacja wojskowa.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ulicy Kościuszki 29b  pokój  nr  306 (III piętro).

Telefon do PKL to (55) 646 50 70.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w dniach roboczych
w godzinach 800 - 1300.
 

  Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa
Obywateli i Zarządzania Kryzysowego