Drukuj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle na terenie powiatu kwidzyńskiego stan na dzień 23.05.2014 r. godz. 12.00.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 7.00  na podstawie obserwowanego rozwoju zagrożenia powodziowego na rzece Wiśle z prognozowanym przekroczeniem poziomu stanu ostrzegawczego  Starosta Kwidzyński ogłosił dla gmin nadwiślańskich (Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo) stan pogotowia przeciwpowodziowego.

O godzinie 12.00 stan wody na rzece Wiśle (wodowskaz Korzeniewo) wynosił 608 cm (2 cm poniżej stanu ostrzegawczego)  z tendencją wzrostową.

Obecnie stan techniczny wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu kwidzyńskiego nie budzi zastrzeżeń.

Skutki:
Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzeki, zagrożenie dla obszarów zalewowych, zalanie terenów międzywala,  przesiąki wód gruntowych pod stopą wałów, uniemożliwienie prac hydrotechnicznych.
Ponadto informujemy, że wprowadza się zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu kwidzyńskiego.

 

Dyżurny PCZK w Kwidzynie