BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Pełnomocnik Starosty: Andrzej Wróblewicz
pok.116b I piętro , tel. (055) 646-50-17, 
e-mial:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowiska ds. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, geologii i odpadów, ochroną przed hałasem, pok. 116, 117 I piętro, tel. (055) 646-50-14,

Stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa , rybactwa , ochrony powietrza, hydrogeologii, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zgłaszania instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, pok. 116, 117 I piętro, tel. (055) 646-50-14,

Karty usług:

Informacje ogólne o zakresie działania wydziału:

Wydział zajmuje się wydawaniem zezwoleń na korzystanie ze środowiska , prowadzi sprawy rybactwa śródlądowego oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

PROCEDURY WYDZIAŁOWE
Informacje szczegółowe , jakie sprawy można załatwić w wydziale:

 

Rodzaj sprawy

Wymagane dokumenty

Uwagi

Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej  2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nie większym niż 20000 m3

 • wniosek (druk 1),
 • projekt prac geologicznych
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towaru i usług

Opłata skarbowa:

 • 616,00 zł
  oraz Opłata eksploatacyjna ustalona w oparciu o wielkość powierzchni terenu na którym jest prowadzona działalność.

Uzyskanie  koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3

 • wniosek (druk 2),
 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej,
 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach której będzie prowadzona działalność,
 • dokumentacja geologiczna
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towaru i usług
Opłata skarbowa: 
 • 616,00 zł
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wniosek zgodnie z art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

 • Wniosek zgodnie z art. 42 ust. 2 wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ustawa o odpadach
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 82,00 zł. pozostałe.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

 • wniosek zgodnie z art. 42 ust. 1 wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ustawą o odpadach
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 82,00 zł. pozostałe.

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 • wniosek (druk 8) studium ochrony atmosfery,
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.

zgłaszanie instalacji , z których emisje nie wymagają pozwoleń a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko

 • zgłoszenie (druk 9)
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
 • 120,00 zł.

Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

 • wniosek (druk 10),
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie w zakresie ochrony i amatorskiego połowu ryb aktualna fotografia

Opłata skarbowa:

Inne opłaty:

 • 10,00 zł opłata za kartę wędkarską- płatne w kasie starostwa

Rejestracja jednostek pływających w systemie REJA24

 

 • wniosek (druk 12), 
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 80.00 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • 60.00 zł. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Oplata uiszczana na konto Starostwa Powiatowego w Kwidzynie PBS Kwidzyn 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750

Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych narzędzi połowowych

 • wniosek (druk 13)
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

 • 82,00 zł za wydanie zezwolenia

Wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

 • wniosek (druk 14),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • plan realizacyjny z określonym obszarem przewidzianym do wyłączenia,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy I, II, III oraz IV, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego nalicza się należność jednorazową i opłatę roczną która płatna jest przez okres 10 lat. Wyłączenie na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego do pow. 0,05ha jest zwolnione z w/w opłat.

Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru roślin i zwierząt z gatunków chronionych

Uwaga:

W przypadku zmiany miejsca przetrzymywania zwierząt lub zmiany danych w rejestrze ( np. zmiana ilości zwierząt ) należy powiadomić o tym urząd w terminie 14 dni.

 • wniosek o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru (druk 17)

  Załączniki:  
 • Kopia zezwolenia na wywóz do kraju lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku.
 • Kopia dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie w hodowli lub innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Opłata skarbowa:
 • 26,00 zł. za dokonanie wpisu do rejestru
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach należących do gmin
 • Wniosek zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
Bez opłat
Wydawanie zaświadczeń dla nieruchomości o objęciu ich uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja