BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego 

Pełnomocnik Starosty - Bogdan Dubik 
pok. 12a (parter), tel. (055) 646-50-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące stanowiska:

 1. wieloosobowe stanowiska pracy:
 • ds. rejestracji pojazdów pok. 19, 20, 14 parter, tel. (55) 646 50 15, (55) 646 50 11, (55) 646 50 37, faks (55) 646 50 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ds. praw jazdy, pok. 21 (parter), tel. (055) 646 50 32, faks (055) 646 50 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. stanowisko ds. transportu drogowego, nadzoru nad szkoleniem kierowców i stacjami diagnostycznymi, pok. 12 parter, tel. (55) 646 50 58, faks (55) 646 50 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. stanowiska ds. bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzowego, pok. 13 parter, tel. (55) 646 50 35, faks (55) 646 10 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. stanowisko ds. organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, pok. 13, tel. (55) 646 50 35, faks (55) 646 10 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

SPOSOBY ZAŁATWIENIA SPRAW:

 1. Osobiście lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w godzinach przyjęć interesantów po uprzedniej:

  • telefonicznej rezerwacji terminu wizyty:

Telefoniczna rezerwacja wizyt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.00 pod numerem telefonu 55 646 50 00:

   • odbiór dowodu rejestracyjnego - wybrać 1 następnie wybrać 1
   • w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów - wybrać 1 następnie wybrać 2
   • w sprawach z zakresu praw jazdy - wybrać 1 następnie wybrać 3
  •  internetowej rezerwacji terminu wizyty:

rezerwacja kolejki

UWAGA:

W przypadku gdy nie będą Państwo mogli przyjść w umówionym terminie, prosimy o anulowanie wizyty w sposób wskazany w wiadomości mailowej lub telefonicznie.

Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.

Informacja o dostępnych terminach widoczna jest w internetowym systemie rezerwacji.

 

 1. Za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłając wniosek/zawiadomienie o załatwienie sprawy wraz z kompletem wymaganych dokumentów do tut. Wydziału na adres Starostwa. 

 1. Składając komplet wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Starostwa.

 2. Drogą elektroniczną opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP), za pośrednictwem:

Informacje dotyczące dokumentów oraz opłat znajdują się poniżej „KARTY USŁUG I WNIOSKI”, „OPŁATY”

INFORMACJE TELEFONICZNE:

 1. Informacje we wszystkich sprawach można uzyskać pod numerami telefonów:·

  • Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 1
  • Rejestracja pojazdów i inne ………………….- (55) 646 5000 wew. 1 następnie 2
  • Prawo jazdy ………………………………………….- (55) 646 5000 wew. 1 następnie 3
 1. Istnienie możliwość kontaktu bezpośrednio z merytorycznymi stanowiskami obsługi interesantów pod numerami telefonów:

  • Rejestracja pojazdów, odbiory dowodów rejestracyjnych – (55) 646 5011, 15 lub 37,
  • Prawo jazdy ………………………………………………………………….. – (55) 646 5032
  • Transport drogowy …………………………………………………………– (55) 646 5058
  • Zarządzanie ruchem ……………………………………………………….– (55) 646 5035
  • Zarządzanie Kryzysowe …………………………………………………..– (55) 646 5035

WAŻNE INFORMACJE:

Szanowny interesancie, PRZYGOTUJ SIĘ DO WIZYTY:

 1. Zapoznaj się z informacjami o sposobie załatwienia danej sprawy opisanej we właściwej KARCIE USŁUG zamieszczonej poniżej wykazie „KARTY USŁUG I WNIOSKI”.

 2. Przed przybyciem do wydziału na umówioną wizytę upewnij się, czy posiadasz:

  • prawidłowo wypełniony druk wniosku/zawiadomienia obowiązujący w Starostwie oraz wymagane dokumenty
  • wymagane dokumenty niezbędne do odbioru dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy
 1. Przybądź punktualnie na umówioną wizytę.

 2. W przypadku braku przygotowanego wniosku/zawiadomienia przybądź do wydziału odpowiednio wcześniej i uzupełnij dokumentację o brakujący dokument.

 

KOMUNIKAT ZMIANY OD 01.07.2023 R.

Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym znosząca opłaty ewidencyjne od 1 lipca 2023r.

W Dzienniku Ustaw z 16 czerwca 2023 roku pod pozycją 1123 ukazała się ustawa z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Po wejściu w życie ustawy tj. z dniem 1 lipca 2023 r. zniesione zostają opłaty ewidencyjne, które były pobierane i przekazywane przez Powiat na rachunek funduszu – CEPiK.

W związku z tym, za czynności oraz wydawane dokumenty w procesie rejestracji pojazdów
i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami od dnia 1 lipca 2023 nie będą pobierane dotychczasowe opłaty ewidencyjne.

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21

Tym samym od 01 lipca 2023 r. termin na:

 1. zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce wynosi 30 dni od jego zakupu.

 2. zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce wynosi 30 dni od jego sprzedaży.

 3. rejestrację w Polsce pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wynosi 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

1 Podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118)

Naruszenie terminów do zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu albo zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.

W celu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju nie ma konieczności umawiania wizyty, można wykonać ten obowiązek w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP). W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy/faktury można przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć w punkcie obsługi interesantów Starostwa (ul. Kościuszki 29B).

  

Karty usług i wnioski

Pobierz wniosek:

Stanowiska ds. rejestracji pojazdów:

 

Stanowiska ds. praw jazdy      uniwersalny wniosek

 

Stanowisko ds. transportu drogowego, nadzoru nad szkoleniem kierowców i stacjami diagnostycznymi należy:

 

Stanowiska ds. bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego:

 

Organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 

OPŁATY

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW

RODZAJ REJESTRACJI

Samochody

Samochody
zabytkowe

Motocykle

Motocykle
zabytkowe

Przyczepy
i
naczepy

Ciągniki
rolnicze

Motorowery

Rejestracja pojazdu:

 • nowy,
 • zarejestrowanego w innym urzędzie lub z tablicami starego typu (czarne)

160,00

181,50

120 ,00

130,00

120,00

120,00

110 ,00

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

160,00

181,50

120 ,00

130,00

120,00

120,00

110 ,00

Zmiana właściciela pojazdu bez zmiany tablic (białe) z wydaniem PC

80 ,00

80,00

80 ,00

80 ,00

80,00

80,00

80 ,00

Zmiana właściciela pojazdu bez zmiany tablic (białe) bez wydania PC

66,50

66,50

66,50

66,50

66,50

66,50

66,50

Zmiana tablic na wniosek – zniszczone itp

160,00

181,50

120 ,00

130,00

120,00

120,00

110 ,00

Rejestracja pojazdu

(tablice tymczasowe)

61,00

61,00

36,75

36,75

39,75

36,75

36,75

Rejestracja pojazdu:

 • z zagranicy,
 • zarejestrowanego w tut. urzędzie lub w innym urzędzie,

1080,00

 

580,00

   

580,00

 

 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego:

72,50

Wymiana dowodu rejestracyjnego:

 • z pozwoleniem czasowym
 • bez pozwolenia czasowego

72,50

54,00

Wtórnik tablicy rejestracyjnej (samochodowej):

 • 1 sztuka
 • 2 sztuki

52,50

92,50

Dodatkowa tablica rejestracyjna na bagażnik:

52,50

Zgłoszenie zmian w zarejestrowanym pojeździe bez zmiany właściciela:

54,00

Pozwolenie czasowe na wywóz pojazdu samochodowego za granicę z kompletem tablic:

111,00

Pozwolenie czasowe na wywóz przyczepy/naczepy:

67,75

 

OPŁATA ZA DOKUMENTY I OZNACZENIA

dowód rejestracyjny – 54,00

pozwolenie czasowe wydawane z urzędu – 13,50

pozwolenie czasowe wydawane na wniosek właściciela - 18,50

tablice rejestracyjne samochodowe – 80,00

tablice rejestracyjne indywidualne – 1000,00

tablice rejestracyjne dla zabytkowych pojazdów samochodowych – 100,00

tablice czasowe dla pojazdów samochodowych – 30,00

tablice rejestracyjne motocyklowe – 40,00

tablice rejestracyjne dla zabytkowych motocykli – 50 ,00

tablice czasowe dla motocykli – 12,00

tablice rejestracyjne motorowerowe 30,00

tablice czasowe dla motorowerów – 12,00

komplet znaków legalizacyjnych – 12,50

komplet nalepek na tablice tymczasowe – 12,50

 

OPŁATA SKARBOWA

potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem – 5,00 zł od strony

wyrejestrowanie pojazdu – 10,00

nadanie cechy identyfikacyjnej – 10,00

zgoda na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00

pełnomocnictwo – 17,00

wydanie zaświadczenia – 17,00

Zapłaty należnych opłat można dokonać:

 • przelewem:
  na rachunek Starostwa Powiatowego w Kwidzynie:
    - opłata komunikacyjna - numer konta 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750

na rachunek Urzędu Miasta Kwidzyn:
  - opłata skarbowa - numer konta 66 8300 0009 0008 2107 2000 0020 

W przypadku opłaty komunikacyjnej należy wskazać jakiej sprawy i czyjego wniosku opłata dotyczy tj.:
  - opłata z zakresu rejestracji pojazdów zapis: „rejestracja pojazdu, imię i nazwisko”
  - opłata z zakresu wydawania praw jazdy zapis: „prawo jazdy, imię i nazwisko”

 • bezpośrednio na stanowiskach obsługi interesantów - kartą płatniczą

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b pon.- pt. 7.30 – 15.30 – gotówką lub karta płatniczą

UWAGA: W celu wyeliminowania błędów w dokonywanych opłatach zaleca się aby ich wysokość skonsultować na stanowiskach obsługi interesantów.

 

Uwaga! Interesant oczekujący na wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego może na niżej podanych stronach sprawdzić, na jakim etapie jest załatwiana sprawa :

 

ZAKRES ZADAŃ Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY:

W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

1. dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie decyzji, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablic indywidualnych na wniosek właściciela);

2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych lub pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, wydawanie zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych lub zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych badawczych;

3. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, na wniosek jego właściciela (przyjęcie do depozytu dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu);

4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu, zapisanych w dowodzie rejestracyjnym;

5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju w przypadku jego zbycia albo zarejestrowania za granicą, lub zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania pojazdu;

6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;

7. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i wydawanie wtórników utraconych dokumentów;

8. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, na wniosek uprawnionego organu;

9. przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi tego dokumentu, po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;

10. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych;

11. kontrola posiadania przez właściciela pojazdu aktualnej polisy OC;

12. wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów i tabliczek zastępczych;

13. bieżące wprowadzanie danych o pojazdach, dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu, właścicielach lub posiadaczach pojazdu, nadanych numerach identyfikacyjnych, utracie dokumentu lub innych zaistniałych zmianach, do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów;

        14. udostępnianie danych zgromadzonych w ewidencji na pisemny wniosek podmiotów (Policji, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej, organom celnym), do realizacji ich ustawowych zadań.

 

W zakresie uprawnień do kierowania i ewidencji kierowców:

1. wydawanie uprawnień określonej kategorii do kierowania pojazdami;

2. wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy;

3. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie zmian w prawach jazdy w zakresie miejsca zamieszkania;

4. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie (zagubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału;

5. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami;

6. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy;

7. przyjmowanie do depozytu praw jazdy zatrzymanych przez Policję i ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie;

8. przyjmowanie wydanych przez prokuratora, sądy postanowień o zatrzymaniu praw jazdy;

9. wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd;

10. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ich ważności oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym;

11. przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu;

12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn, powodujących jego cofnięcie;

13. prowadzenie kartotek i archiwum kierowców oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą systemu ewidencji kierowców;

 

W zakresie ośrodków prowadzących szkolenie kierowców:

1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, objętych wpisem ze względu na miejsce prowadzenia działalności;

2. dokonywanie wpisów i skreślanie z ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora;

3. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach.

 

W zakresie Stacji Kontroli Pojazdów:

1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, objętych wpisem ze względu na miejsce wykonywania działalności;

2. wydawanie i cofanie diagnostom imiennych uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wyrażanie zgody na wykonanie pieczątek identyfikacyjnych uprawnionego diagnosty;

3. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywanie środków nadzoru poprzez przeprowadzanie kontroli lub powierzenie czynności kontrolnych w drodze porozumienia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

 

W zakresie transportu drogowego:

1. wydawanie licencji i wypisów z licencji w krajowym drogowym przewozie osób i rzeczy;

2. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń przedsiębiorcom, potwierdzających wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;

3. wydawanie przewoźnikom zezwoleń i wypisów z zezwoleń w krajowym regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób w uzgodnieniu z wójtami i burmistrzami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na obszarze powiatu;

4. uzgadnianie zezwoleń (w zakresie powiatu) na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty sąsiadujące;

5. wykonywanie (lub zlecenie do wykonania podmiotom wyspecjalizowanym) analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

6. przeprowadzanie (lub powierzenie innemu organowi) kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z wymogami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.

 

W zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;

2. określanie terminów ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;

3. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;

4. sprawowanie nadzoru nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami;

5. sprawowanie nadzoru i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności;

6. przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji stałego projektu organizacji ruchu;

7. przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 6 miesięcy;

8. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych;

9. wydawanie uzgodnień na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa:

1. realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

2. przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenie dokumentów i informacji o ich pracy;

3. opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu rozwój umiejętności obywateli, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie realizowanych zadań, a szczególnie z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,

4. przygotowanie kierowania systemem ratowniczo-gaśniczym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska;

5. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

6. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

7. ustalanie i koordynacja działań niezbędnych dla realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

8. nadzór nad realizacją zadań ujętych w powiatowym programie zapobiegania przestępczości w zakresie kompetencji Wydziału;

9. przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na podstawie informacji od wydziałów i podmiotów realizujących poszczególne elementy programu;

10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa;

11. obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W  zakresie zarządzania kryzysowego:

1. prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2. zarządzanie, organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, w celu wdrażania procedur postępowania i doskonalenia współdziałania podmiotów realizujących zadania ujęte w planach

    zarządzania kryzysowego;

3. opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

4. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzania Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego;

5. gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych niezbędnych do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych (dane do powiadamiania oraz o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych);

6. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem zagrożeń, planowaniem cywilnym, reagowaniem i usuwaniem skutków będących następstwem zagrożeń na terenie Powiatu;

8. organizowanie, kierowanie i koordynowanie  akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz wnioskowanie o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk;

9. organizacja i doskonalenie systemu łączności, alarmowania i współdziałania dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami, uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

10. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

11. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W zakresie ochrony przed powodzią:

1. opracowywanie i wdrażanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;

2. inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną powiatu kwidzyńskiego przed powodzią;

3. ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

4. organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W zakresie obrony cywilnej:

1. wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;

2. opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;

3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie powiatu;

4. nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych;

5. nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;

6. nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.

W zakresie spraw obronnych:

1. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kwidzyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz innych wymaganych dokumentów planistycznych;

2. przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;

3. organizowanie szkoleń obronnych;

4. realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych;

5. koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym;

6. wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego;

7. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;

8. organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej;

9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu osób od   obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie  wojny.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kwidzyńskiego należy:

1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6. dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;

           7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja