BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Wicestarosta Kwidzyński: Wiesław Wosiak
p. 212a, tel. (055)646-50-10,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ:

Stanowisko ds. programowania rozwoju powiatu i projektów unijnych, promocji gospodarki i rynku pracy
p. 204, tel. (055) 646 50 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i projektów unijnych
pok. 206, tel. (055) 646 50 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. pomocy społecznej i organizacji pozarządowych
pok. 206, tel. (055) 646 50 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:

 1. Obsługa projektów unijnych powiatu na etapie ich przygotowania, koordynacji ich realizacji i rozliczania.
 2. Wspieranie  jednostek powiatu przygotowujących i realizujących projekty unijne.
 3. Programowanie rozwoju powiatu z uwzględnieniem możliwości stworzonych w ramach środków pomocowych UE oraz innych środków pozabudżetowych.
 4. Współpraca z podmiotami, a w szczególności gminami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami rynku pracy w skali powiatu przy realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, w tym innowacyjnych, zgodnie z celami strategicznymi powiatu w obszarze wszechstronnego rozwoju.
 5. Współpraca na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego oraz na poziomie UE, w tym gminami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami rynku pracy.
 6. Sprawozdawczość w zakresie aktywności projektowej i dofinansowania dla powiatu jako beneficjenta ze środków unijnych oraz pozabudżetowych.
 7. Współuczestniczenie i nadzorowanie realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowania rozwoju powiatu, w tym zmian do tych dokumentów oraz obsługa i nadzorowanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 8. Wspieranie i promocja gospodarki powiatu poprzez współpracę lokalną z podmiotami w obszarze przedsiębiorczości.
 9. Realizacja zadań w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i współpraca w tym zakresie w obszarach oddziaływania, w tym z obszarem edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, z pracodawcami.
 10. Współpraca z partnerami zagranicznymi powiatu oraz obsługa projektów powiatu realizowanych w partnerstwie zagranicznym.
 11. Koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością jednostek organizacyjnych z obszaru pomocy społecznej.
 12. Współpraca z gminami, instytucjami i organizacjami oraz innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w powiecie.
 13. Współpraca i realizacja planów budżetowych podległych jednostek organizacyjnych.
 14. Współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
 15. Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w powiecie.
 16. Prowadzenie rejestrów klubów sportowych.

 

Karty usług:

 1. Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja