Drukuj

Od 4.09 do 7.09.2019r. Powiat Kwidzyński gościł przedstawicieli Powiatu Osterholz, w związku z realizacją projektu pn. „Spacer do wiedzy – transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Powiatem Osterholz”. Projekt dofinansowany został przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie oraz Starostwo Powiatowe w Osterholz.

Pierwszego dnia wizyty, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Powiatu Osterholz i Powiatu Kwidzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Podczas spotkania, zostały przedstawione prezentacje dotyczące pracy wydziałów Ochrony Środowiska, Geodezji, Architektury i Budownictwa oraz Inwestycji i Infrastruktury. Goście mieli możliwość zwiedzenia Starostwa oraz mogli poznać działania poszczególnych wydziałów. Po południu odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Eko – Inicjatywa, w której została przedstawiona prezentacja nt. działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody prowadzonych przez Eko-Inicjatywę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część prezentacji dotycząca ochrony przydrożnych alei drzew. Ponadto, podczas spotkania zostały przeprowadzone warsztaty tworzenia papieru czerpanego, w których Goście brali czynny udział. Po zakończonym spotkaniu Goście zwiedzali okolice Miłosnej oraz park dendrologiczny.

Ciekawym punktem programu okazało się zwiedzanie wyremontowanych inwestycji Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie.

Drugiego dnia wizyty, w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym odbyła się konferencja, której tematem było Zarządzanie ochroną środowiska na poziomie powiatów w Niemczech. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów powiatu kwidzyńskiego oraz partnerskiego powiatu Osterholz, powiatów z terenu województwa pomorskiego oraz Iławy , samorządów gmin, a także Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego oraz Jerzy Kozdroń, radny sejmiku województwa pomorskiego. Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania obowiązujące u zachodniego sąsiada Polski, a także kompetencje powiatu niemieckiego w zakresie korzystania ze środowiska. Konferencja odbyła się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach, którego częścią jest Centrum Energii Odnawialnej. Zaproszonych gości powitał Tomasz Pisarek z zarządu powiatu kwidzyńskiego. Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, przypomniał, że współpraca z powiatem Osterholz trwa już czternasty rok. Stwierdził, że konferencja umożliwi poznanie sytuacji związanej z ochroną środowiska w powiatach niemieckich.

Podczas konferencji wystąpił między innymi Dominik Vinbruck, dyrektor wydziału do spraw porządku, bezpieczeństwa publicznego, budowli i środowiska w powiecie Osterholz, który przedstawił zasoby środowiska w niemieckim powiecie, który powiedział, że jest bardzo wdzięczny za to, że przedstawiciele powiatu Osterholz mogą mówić o tak ważnych tematach, gdyż to oznacza, że partnerstwo z powiatem kwidzyńskim jest bardzo żywe. Podkreślił, że cały czas trwa wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń i że o to chodzi w partnerstwie. Technologie tworzenia danych przestrzennych na użytek ochrony środowiska przedstawił Rene Jacobsen, kierownik Urzędu Katastralnego Osterholz. Johannes Kleine-Büning, kierownik Urzędu Planowania Przestrzennego i Ochrony Przyrody w powiecie Osterholz omówił planowanie przestrzenne na poziomie powiatu z uwzględnieniem form ochrony przyrody w Niemczech. Kompetencje powiatu w zakresie korzystania ze środowiska omówiła Andreas Schutte, kierownik Urzędu Środowiska oraz Gospodarki Odpadami. Ute Westrup, Kierownik Urzędu Budownictwa, zapoznała wszystkich uczestników konferencji między innymi z uzgodnieniami środowiskowymi w procesie wydawania zezwoleń na określone inwestycje. Marcin Duda, prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zapoznał gości z funkcjonowaniem Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, natomiast Leszek Czubała z zarządu KPPT omówił rolę parku w powiecie kwidzyńskim. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Spacer do wiedzy -transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy powiatem kwidzyńskim a powiatem Osterholz”.

Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.