Drukuj

POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT KULTURALNY
„NOWA OJCZYZNA HISTORIA UCIECZKI I OSADNICTWA PO 1945 W POWIECIE OSTERHOLZ I KWIDZYŃSKIM”
HYBRYDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY
15 marca – 19 marca 2021


Szkoła ZSO nr 2 w Kwidzynie jest organizatorem i uczestnikiem polsko-niemieckich projektów kulturalnych od roku 2008. Projekty te są realizowane w ramach partnerskiej umowy Powiatu kwidzyńskiego i Osterholz oraz trójstronnej umowy szkół II LO w Kwidzynie i IGS Osterholz-Scharmbeck oraz Ośrodka Szkoleniowego Bredbeck w Powiecie Osterholz. Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną projekt odbył się w formie online: w Kwidzynie w szkole ZSO 2 oraz w Bildungsstatte Bredbeck koło Osterholz. Zajęcia odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Celem projektu było nie tylko szkolenie języka obcego, ale także poznawanie innych ludzi, współpracowanie z nimi, pobudzanie własnej kreatywności oraz obserwowanie niemieckiej i polskiej kultury, historii i zwyczajów.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza jest spotkaniem w formie online, podczas której zbierane są materiały. Druga ma się odbyć w Niemczech w Powiecie Osterholz, gdzie prezentowane są rezultaty naszej współpracy w formie wystawy.

Tematem projektu jest historia naszych regionów po roku 1945. Podczas spotkania młodzież próbowała znaleźć ciekawe informacje od pierwszych mieszkańców naszych powiatów, w zbiorach rodzinnych, w literaturze, w blogach ekspertów, w obiektach miejskich. Wszędzie tam szukali odpowiedzi na pytanie, co zastali nasi bliscy jako przesiedleńcy po wojnie w naszych powiatach.

Młodzież wraz z opiekunami pracowała w czterech grupach zadaniowych. Grupa pierwsza była grupą historyków, która szukała w źródłach historii Kwidzyna i Osterholz. Grupa druga miała za zadanie przeprowadzić i zrelacjonować wywiady przeprowadzone z seniorami naszych powiatów. Uczestnicy trzeciej grupy przedstawili historie swoich rodzin, które znalazły tu swoją Nową Ojczyznę. Ostatnia grupa opowiedziała historię pewnego obiektu na nowo. Nagrała film, który był dowodem na to, że dany przedmiot ma swoją historię nie tylko w przeszłości, ale pisze ją nadal z każdym dniem, nawet dzisiaj. Uczniowie zwrócili uwagę na fakt, że historia jest ukryta w przedmiotach i wystarczy się tylko na chwilę zatrzymać, żeby ją poznać. Rezultaty pracy przedstawione zostały w formie wirtualnej wystawy na platformie ZOOM.

Grupa polska liczyła w sumie 14 uczniów i 3 opiekunów. Grupa niemiecka miała podobny skład. Narzędziem pracy była platforma ZOOM. To dzięki niej mogli się łączyć z uczestnikami z Niemiec.

Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, rodziców uczniów oraz Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Nad organizacją projektu czuwali nauczyciele ZSO 2 w Kwidzynie Katarzyna Wojciechowska, Ewa Chwiędacz-Feluś i Wojciech Kapica.

To był kolejny udany projekt. Gratulacje, tak trzymać.