BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniach 7 ? 9 kwietnia 2 osobowa delegacja powiatu kwidzyńskiego, Starosta Jerzy Godzik oraz Członek Zarządu Małgorzata Wodejko, przebywała w powiecie Osterholz. Wizyta miała charakter roboczy, w czasie której został omówiony program przedsięwzięć oraz realizacja wspólnych projektów.

W dniach 15 ? 17 marca 2007 r. gościł w Kwidzynie Ullrich Müller, zajmujący się w powiecie Osterholz współpracą w ramach programu INTERREG III B. Celem wizyty było określenie i uszczegółowienie nowych zadań w ramach w/w programu na rok 2007.

Na przełomie lutego i marca przedstawiciele powiatu Osterholz (Frank Bobran i Björn Herrmann) przebywali w Kwidzynie.

W dniach 13 - 17 listopada 15-osobowa delegacja powiatu kwidzyńskiego przebywała w powiecie Osterholz. Celem wizyty był udział w trzydniowych warsztatach


W dniach 28-29 października 2006 r. gościła w Kwidzynie 10-osobowa delegacja niemieckiego powiatu Osterholz. Celem wizyty było podpisanie Umowy Partnerskiej o Współpracy Powiatu Kwidzyńskiego z Powiatem Osterholz, które nastąpiło 28 października w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

Wizyta w Kwidzynie dwóch przedstawicieli powiatu Osterholz: p. Müllera i p. Eckermanna. Goście z Niemiec zapoznali się w tym czasie ze strategią powiatu kwidzyńskiego w zakresie wykorzystania energii odnawialnej

Młodzież z powiatu kwidzyńskiego i powiatu Osterholz wzięła udział w spotkaniu w ramach ?Niemiecko ? Polskiej Akademii? realizując program powstały z inicjatywy starostów i radnych powiatu kwidzyńskiego oraz powiatu Osterholz

Rada Powiatu Kwidzyńskiego wyraziła zgodę na podjęcie partnerskiej współpracy powiatu kwidzyńskiego z powiatem Osterholz (Uchwała Nr XLVI/344/2006).

Rada Powiatu Osterholz jednogłośnie podjęła uchwałę o partnerstwie z Powiatem Kwidzyńskim w zaproponowanym kształcie bez zmian i załączników.

Powiat kwidzyński podpisał z powiatem Osterholz (Lead Partner Projektu ?Dostęp do sieci szerokopasmowej oraz użytkowanie Internetu na obszarach wiejskich jako instrumenty rozwoju regionalnego?) umowę partnerską o pomoc finansową w ramach programu INTERREG III B.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja