Drukuj

Delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Rejonu Kominternowskiego, Rejonu Kodymskiego, Rejonu Razdzielnianskiego oraz administracji obwodowej odwiedziła Kwidzyn w ramach delegacji do Województwa Pomorskiego. Na spotkaniu ze Starostą Kwidzyńskim Leszkiem Czarnobajem goście z Ukrainy zapoznali się z powiatem kwidzyńskim, po czym nastąpiło podpisanie listu intencyjnego,dotyczącego dalszej współpracy przez przedstawicieli Rejonu Razdzielnianskiego oraz Powiatu Kwidzyńskiego.