Drukuj

Powodem wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dla województwa pomorskiego jest utrzymująca się na wysokim poziomie średnia dzienna liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców, która wynosi obecnie ponad 47 osób i jest drugą pod względem wysokości w kraju (za woj. warmińsko-mazurskim, gdzie średnia wynosi prawie 60 osób).

Aktualna 7-dniowa średnia dla Polski to 34 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

covid