Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40.

flaga i godlo

Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniesie 1 079 962,00 zł, a planowana całkowita wartość inwestycji 2 159 924,79 zł.

Podstawowym celem przebudowy odcinka drogi powiatowej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz przepustowości skrzyżowań.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstwa nawierzchni,
  • poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych oraz skrzyżowania,
  • budowę chodników i peronu dla pasażerów komunikacji zbiorowej,
  • poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,
  • budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
  • budowę/ przebudowę obiektów inżynierskich: przepustów pod zjazdami,
  • zagospodarowanie zieleni,

Po wymianie nawierzchni zostanie wykonane brakujące oznakowanie poziome, co także wpłynie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin realizacji robót budowlanych zadania: lipiec – listopad 2020 r.

 Zdj1  Zdj2

 

 

Zakończyła się realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40. Całkowita wartość inwestycji, bez kosztów dokumentacji projektowej, wyniosła 2 216 829,94 zł .

Roboty budowlane zostały wykonane w terminie, przewidywanym kontraktem.

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja