Drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40.

flaga i godlo

Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniesie 1 079 962,00 zł, a planowana całkowita wartość inwestycji 2 159 924,79 zł.

Podstawowym celem przebudowy odcinka drogi powiatowej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz przepustowości skrzyżowań.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

Po wymianie nawierzchni zostanie wykonane brakujące oznakowanie poziome, co także wpłynie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin realizacji robót budowlanych zadania: lipiec – listopad 2020 r.

 Zdj1  Zdj2

 

 

Zakończyła się realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40. Całkowita wartość inwestycji, bez kosztów dokumentacji projektowej, wyniosła 2 216 829,94 zł .

Roboty budowlane zostały wykonane w terminie, przewidywanym kontraktem.