Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udostępniona została broszura informacyjna przygotowana dla rolników objętych „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W treści broszury znajdują się wskazówki co należy robić i w jaki sposób stosować nawozy, aby działać zgodnie z Programem azotanowym i ograniczać zanieczyszczanie wód, zmniejszając jednocześnie zagrożenie dla zdrowia człowieka.

W dokumencie opisano wymagania Programu azotanowego i uzupełniono je o wyjaśnienia i interpretacje ułatwiające stosowanie przepisów w praktyce.

Link do broszury: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna

Natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowany został „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania”.

Link do zbioru: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja