Drukuj

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”, który zostanie niebawem ogłoszony przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

Komisja konkursowa składa się z 3 przedstawicieli samorządu oraz co najmniej 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – w szczególności:

Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zakładane posiedzenie komisji odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. IO wszelkich zmianach będziemy informować członków komisji.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 11 maja 2021 r. drogą mailową
( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) bądź pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. T. Kościuszki 26 b
82-500 Kwidzyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej,
pok. 206, nr tel. 55 646 50 55.

Informacja RODO