Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 r. - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.