Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.