Drukuj

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.