Drukuj

Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2022 rok.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2022 roku.

Przygotowano wstępny projekt Rocznego programu współpracy, który przedkładamy Państwu do konsultacji.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 1 października 2021 r. - można je składać za pośrednictwem strony internetowej powiatu, według formularza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz drogą mailową, którą polecamy.

Uwagi do projektu rocznego programu można składać również osobiście na w/w formularzu w siedzibie starostwa – w biurze obsługi klienta z dopiskiem: Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.

Do pobrania: