Drukuj

Firma Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe" w Warszawie zakończyła I ETAP prac nad wykonaniem dokumentacji ekonomiczno-technicznej

"Sieć szerokopasmowa w powiecie kwidzyńskim" oraz "koncepcji budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu". Wraz z I etapem dostarczono wstępne wersje dokumentów. Firma "SOFTBLUE" zakończyła I ETAP prac nad wykonaniem badań w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w powiecie kwidzyńskim oraz dokonanie ich analizy pod kątem potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii.