BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Firma Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe" w Warszawie zakończyła III ETAP prac nad wykonaniem dokumentacji ekonomiczno-technicznej

"Sieć szerokopasmowa w powiecie kwidzyńskim" oraz "koncepcji budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu". Wraz z III etapem dostarczono finalne wersje dokumentów. Firma "SOFTBLUE" zakończyła III ETAP prac nad wykonaniem badań w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w powiecie kwidzyńskim oraz dokonanie ich analizy pod kątem potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii. Wraz z III etapem firma dostarczyła finalną wersję dokumentu.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja