Drukuj

Odebrano finalne wersje dokumentacji ekonomiczno-technicznej "Sieć szerokopasmowa w powiecie kwidzyńskim"

, "koncepcję budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu" oraz "analizę w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w powiecie kwidzyńskim oraz dokonanie ich analizy pod kątem potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii". Dokumentację po analizie, uwagach i poprawkach zostały oficjalnie zaakceptowane i odebrane.

image001