Drukuj

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński i Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego podpisali Porozumienie na Rzecz Rozwoju, Przedsiębiorczości, Innowacji i Kreatywności w Regionie Pomorskim.

W uroczystości, która odbyła się w zabytkowym dworku w Górkach, udział wzięli między innymi Leszek Czarnobaj, wicemarszałek województwa pomorskiego, Janusz Lewandowski, europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Jerzy Kozdroń, poseł na sejm RP, wicestarosta Andrzej Fortuna, Andrzej Zwolak, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, radni, wójtowie oraz burmistrzowie gmin powiatu kwidzyńskiego, a także przedsiębiorcy zainteresowani współpracą, w ramach tworzonego parku.

Zgodnie z podpisaną umową zarząd województwa  przyznał ponad 25 mln zł na utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Centrum Energii Odnawialnych. Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, wyraził nadzieję, że szansa jaką stworzył zarząd województwa, przyznają środki na utworzenie parku zostanie należycie wykorzystana i że zapoczątkowana zostanie nowa, historyczna droga rozwoju powiatu kwidzyńskiego oraz całego regionu. Z kolei Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego podkreślił, że budowa parku oznacza tworzenie infrastruktury pod przyszłą konkurencyjność Pomorza.  Ma on koncentrować szereg różnego rodzaju inicjatyw gospodarczych oraz zająć się między innymi rozwijaniem i wdrażaniem technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Celem parku będzie także wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz łączenie nauki z biznesem.