Drukuj

Starosta Jerzy Godzik odebrał w Warszawie puchar za zajęcie przez powiat kwidzyński 14 miejsca w  rankingu powiatów.

Statuetka została wręczona podczas XII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Ranking powiatów prowadzony jest przez cały rok. Bierze w nim udział każdego roku ponad 300 powiatów. Powiat od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce. Punkty przyznawane są między innymi za rozwiązania, ułatwiające mieszkańcom powiatu kontakty ze Starostwem Powiatowym oraz informowanie o bieżącej działalności samorządu. Punktowane jest również uzyskanie przez powiaty różnego rodzaju certyfikatów, ale także za połączenie internetowe starostwa z poszczególnymi siedzibami gmin oraz działania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Puchary otrzymuje pierwszych 15 powiatów. Związek Powiatów Polskich zrzesza 318 powiatów i miast na prawach powiatów. ZPP powstał w 1999 roku. Samorząd powiatu kwidzyńskiego uczestniczy od początku w pracach ZPP.