Drukuj

Po raz dziesiąty zostały wręczone Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Kwidzyńskiego. Uroczystość odbyła się  w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Kwidzyńskiego przyznawane są osobom, organizacjom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz mieszkańców powiatuoraz za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności

Od 2005 roku przyznawane są także nagrody starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  kultury oraz nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki sportowe oraz zasłużonych trenerów i działaczy sportowych.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Powiatu Kwidzyńskiego
za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności

Stowarzyszenie Eko?Inicjatywa w Kwidzynie

Nagrodę przyznano za wspieranie edukacji ekologicznej i przyrodniczej w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kwidzyńskiego, umiejętne działanie na polu ekologii oraz dostrzeganie problemów i potrzeb społecznych oraz gospodarczych powiatu. Uzasadniając przyznanie nagrody szczególną uwagę zwrócono na Zaułek Benowo, ośrodek edukacji społeczno ? przyrodniczej. To wspólna inicjatywa mieszkańców Benowa  oraz stowarzyszenia. Poprzez dostęp do internetu dla wielu osób Zaułek Benowo stał się ?oknem na świat?. Funkcjonują w nim świetlica oraz pracownia komputerowa. W ośrodku cyklicznie prowadzone są szkolenia dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera, ekologii oraz szkolenia związane z obsługą turystów i kreowaniem produktów regionalnych.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim

Nagrodę wręczono za budowanie własnej ?małej ojczyzny?, opartej na idei samorządności i aktywności lokalnej oraz zarażanie swoją aktywnością innych kół działających w powiecie kwidzyńskim.Koło należy do grupy powidlarzy Dolnej Wisły oraz współpracuje z sąsiednią grupą z miejscowości Nowe. Co roku reprezentuje Gminę Sadlinki  na stołach Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych organizowanych w powiecie kwidzyńskim oraz w województwie pomorskim. Koło znane jest z organizacji  ?Święta Powideł?, Majówki, Andrzejek oraz Dożynek Gminnych. W 2007 r. koło reprezentowało gminę Sadlinki podczas Targów Dominikańskich w Gdańsku, w ramach obchodów roku Powiśla. Dzięki pracy koła gmina oraz powiat mogą pochwalić się produktem lokalnym jakim są  ?Powidła nebrowskie?. Drugim produktem, który trafił na listę produktów tradycyjnych jest ?Nalewka śliwkowa?. Obecnie Koło z Nebrowa Wielkiego chce umieścić na liście ?Pączki Gabrysi?, smażone na bazie powideł nebrowskich.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Nowowiejskiego w Kwidzynie

Nagroda została przyznana za upowszechnianie muzyki wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych. Państwowa Szkoła Muzyczna jest placówką o 60 letniej tradycji. Niemal wszystkie imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu kwidzyńskiego nie mogłyby się odbyć bez udziału uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej. Placówka jest także organizatorem wielu koncertów dla mieszkańców Kwidzyna oraz  powiatu, w tym ?Szkoła ? Miastu? i ?Wieczór Kolęd?. Wizytówką szkoły jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta ?Helikon? działająca przy placówce. Uczniowie szkoły reprezentują powiat na wielu konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Wielokrotnie przywozili nagrody. Szkoła od 10 lat jest organizatorem Pomorskiego Konkursu Skrzypcowego im. Tadeusza Wrońskiego. W konkursie biorą udział młodzi adepci sztuki skrzypcowej z całego kraju. Przy współpracy ze stowarzyszeniem ?Helikon? szkoła jest też organizatorem Powiślańskich Prezentacji Orkiestr Dętych, które odbywają się co dwa lata i cieszą się ogromnym zainteresowaniem  mieszkańców. Szkołę ukończyło już ponad 1100 absolwentów, wśród których są znakomici muzycy, jazzmani, profesorowie akademii muzycznych oraz innych uczelni wyższych.

 

Honorowe Nagrody Starosty Kwidzyńskiego

Edmund Wierzba

Nagrodę przyznano za zasługi dla rozwoju powiatu kwidzyńskiego. Uzasadniając przyznanie nagrody podkreślono, że szacunek u społeczeństwa zdobył przede wszystkim uszanowaniem drugiego człowieka, umiejętnością pochylenia się nad każdym. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i konsekwencji w działaniu udało się po wielu latach starań znaleźć lokalizację dla nowoczesnego składowiska odpadów na terenie gminy Kwidzyn. Niezaprzeczalną zasługą wójta Edmunda Wierzby jest ogromny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej w gminie Kwidzyn. Za Jego rządów prawie wszystkie gospodarstwa w gminie zostały podłączone do sieci wodociągowej. Staraniem wójta Edmunda Wierzby wybudowano wiele kilometrów sieci gazowej. Dzięki wójtowi większość gminnych miejscowości uzyskała szeroki dostęp do sieci telefonicznej. Podkreślono ogromny wkład Edmunda Wierzby w budowę i modernizację dróg lokalnych. Owocem działań byłego wójta są także zmodernizowane znacznym nakładem środków przychodnie lekarskie oraz powołane do życia i prężnie funkcjonujące samorządowe instytucje kultury w gminie Kwidzyn. Zwrócono uwagę, że dzięki zaangażowaniu wójta gmina Kwidzyn posiada świetną bazę oświatową. Podkreślono skromność Edmunda Wierzby, który nigdy nie zabiegał publicznie o laury i osobiste korzyści, ale działał zawsze ?pro publico bono?.

 

Studio Telewizyjne ?Kamena?

Nagroda wręczona została za propagowanie idei samorządności w programach telewizyjnych, prezentowanie najpiękniejszych miejsc i walorów powiatu kwidzyńskiego. Za przybliżanie struktur działania samorządu oraz zakresu jego prac i szans pomocy ludności lokalnej. Za możliwość obserwacji pracy radnych powiatowych poprzez relacje telewizyjne z comiesięcznych posiedzeń. Nagrodę przyznano też za relacje z wszelkich imprez i uroczystości oraz informowanie na bieżąco o sprawach pilnych, ale przede wszystkim za skrupulatną i kronikarską cierpliwość w zapisywaniu historii miasta, powiatu i jego mieszkańców.

 

Władysław Marcinowski

Przyznając nagrodę podkreślono, że jako sympatyk kwidzyńskiego sportu od wielu lat wspiera młodzieżowy sport wyczynowy. W latach 2006-2008 pomagał finansowo Sekcji Tenisa Stołowego Młodzieżowego Towarzystwu Sportowemu w Kwidzynie oraz Kwidzyńskiemu Ośrodkowi Piłkarskiemu ?RODŁO?. Miejsko ? Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie przez wiele lat mogło liczyć na pokaźną dotację od wiernego kibica piłki ręcznej, jakim jest Władysław Marcinowski. Podkreślono, że w znaczącym stopniu wspomógł remont kortów tenisowych Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

 

Manfred Ortmann

Nagrodę przyznano za wkład w integrację etniczną i kulturową, działalność społeczno ? charytatywną oraz utrwalanie spuścizny historycznej i kulturowej regionu. Z inicjatywy Manfreda Ortmana między innymi we współpracy z władzami kościelnymi i oświatowymi opracowano dokumentację umożliwiającą pozyskanie środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na przeprowadzenie szeregu prac konserwujących zabytki powiatu. Przeprowadzono również prace związane z porządkowaniem dawnych cmentarzy. Ustawiono na nich łącznie 12 tablic upamiętniających mieszkańców powiatu żyjących w powiecie przed 1945 r. Dzięki działaniom Manfreda Ortmana, który od lat kieruje Towarzystwem Kulturalnym Ludności Niemieckiej ?Ojczyzna?, organizowane są konkursy języka niemieckiego oraz  warsztaty językowe, których celem jest integracja oraz pogłębianie znajomości i historii regionu. Manfred Ortman był inicjatorem wielu wystaw, seminariów kulturowych. Wspierał też działalność wydawniczą. Jego działania doprowadziły do utworzenia Stacji Socjalnej, zajmującej się domową opieką paliatywną i rozdawnictwem środków medycznych. Dzięki zaangażowaniu Manfreda Ortmana pozyskano różnego rodzaju sprzęt dla szpitala, domów pomocy społecznej, kwidzyńskiego hospicjum, a także dla schroniska dla bezdomnych w Borowym Młynie oraz Zakładu Opiekuńczo?Leczniczego ?Jasień? w Prabutach. Jest inicjatorem szeroko zakrojonej akcji, której celem jest wyposażanie indywidualnych pacjentów w niezbędne środki i sprzęt leczniczy oraz rehabilitacyjny.

 

Eugeniusz Michalik

Od ponad 50 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno?Krajoznawczego. Przez te wszystkie lata zawsze pełnił odpowiedzialne funkcje w zarządzie PTTK. Budował podwaliny kwidzyńskiej turystyki, tworząc sieć szlaków pieszych i rowerowych. Jego fachowa wiedza księgowa pozwalała  tworzyć i realizować liczne projekty. Podkreślono, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana Eugeniusza kwidzyński odział PTTK do dziś opiekuje się odcinkiem międzynarodowego szlaku rowerowego R2 prowadzącego z Francji do Rosji o długości 91 km z  Rusinowa do Bągart. Oprócz funkcji administracyjnej do dziś czynnie uczestniczy w organizacji rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek autokarowych. Posiada uprawnienia znakarza szlaków rowerowych nizinnych, organizatora turystyki oraz pilota wycieczek krajowych.

 

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

Lokalna Fundacja Filantropijna ?Projekt? w Kwidzynie

Nagrodę przyznano za popularyzację filantropii w powiecie kwidzyńskim, pozyskiwanie środków finansowych oraz przyznawanie grantów  na realizację różnorodnych projektów i inicjatyw służących społeczności lokalnej. Lokalna Fundacja Filantropijna ?Projekt? realizuje na terenie powiatu kwidzyńskiego wiele działań, które mają znakomity wpływ na rozwój kultury w powiecie. W 2008 roku zaangażowała się m.in. w realizację imprezy Święta Chleba, Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje, jak również licznych koncertów. Ponadto jest organizatorem autorskich koncertów. Podopieczni fundacji brali udział w wielu ogólnopolskich festiwalach i konkursach, osiągając wiele sukcesów. Katarzyna Kazimierska zajęła pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej oraz Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezja Śpiewana. Otrzymała nagrodę specjalną na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa ?Czy to jest kochanie? w Elblągu. Mariusz Myrcha zwyciężył w programie telewizyjnym ?Szansa na Sukces?.

 

Justyna Liguz

Nagrodę przyznano za podejmowanie inicjatyw uczących patriotyzmu lokalnego, poszanowania historii i jednoczenia wielokulturowych środowisk Kwidzyna oraz powiatu kwidzyńskiego. Justyna Liguz realizuje wiele przedsięwzięć przyczyniających się do promocji powiatu w kraju i za granicą. Kultywuje jego bogatą historię poprzez działalność pracowni regionalnej  przy Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie. Regularnie prowadzi prace związane z gromadzeniem informacji i materiałów dotyczących historii Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego. Przy współpracy z Archiwum Miejskim w Celle, archiwami państwowymi w Polsce i Niemczech oraz prywatnymi osobami udało się jej zgromadzić dość obszerny zbiór opracowań, ikonografii, zdjęć i czasopism dotyczących historii regionu. Obecnie przygotowuję witrynę pod nazwą wirtualne muzeum Kwidzyna. Jej zadaniem będzie archiwizowanie i udostępnianie wszelkich pamiątek i zbiorów związanych z historią naszego regionu. Justyna Liguz wielokrotnie była nagradzana za działalność kulturalną.

 

Zespół Cyganeczki w Cyganach

Nagroda przyznana za wkład w propagowanie tradycji ludowej i budowę tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu. Zespół Cyganeczki powstał w 2003 roku z inicjatywy Jadwigi Zalewskiej, kierownika zespołu. Za cel swojej działalności postawił sobie pielęgnowanie folkloru i prastarych tradycji ziemi powiślańskiej, zawartych w przepięknych ludowych pieśniach. Ale nieobca zespołowi jest także muzyka biesiadna, religijna, czy patriotyczna. Przez wszystkie lata swojej pracy zespół reprezentując powiat i gminę Gardeja, wziął udział w ogromnej ilości przeglądów, festiwali i imprez folklorystycznych. Osiągnął wiele sukcesów, zdobywając liczne nagrody, w tym medal Ministerstwa Rolnictwa.

 

Biblioteka Miejsko ? Powiatowa w Kwidzynie

Nagroda została przyznana za podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk bibliotekarskich w powiecie kwidzyńskim. Biblioteka jest obecna we wszystkich przejawach życia bibliotecznego w powiecie. Udzieliła daleko idącej pomocy przy tworzeniu nowej placówki w Sadlinkach.  Z inicjatywy biblioteki zorganizowano szereg konkursów, odczytów literackich o zasięgu powiatowym. Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru. Ponadto biblioteka współpracuje przy organizacji wykładów Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.

 

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy oraz terenów, działaczy sportowych i zasłużonych w osiąganiu tych wyników

Drużyna Juniorek Młodszych MTS Kwidzyn

Drużyna w składzie: Antosiak Agata, Borowska Klaudia, Burakowska Sara, Gołąbek Daria, Jędrzejewska Julita, Włodarczyk Magdalena, Cymer Anna, Klein Justyna, Podgórska Martyna, Winiarska Natalia oraz Zalewska Katarzyna. Nagroda także dla Edyty Majdzińskiej, trenera zespołu oraz Mariusza Kupca, drugiego trener zespołu.

Podkreślono, że sekcja piłki ręcznej dziewcząt jest chlubną wizytówką sportu młodzieżowego w Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim. To w tej dyscyplinie jej szkoleniowcy opanowali do perfekcji zasady naboru, a później selekcji dziewcząt. Ich systematyczna praca, wyznaczanie wspólnego celu i konsekwentne działanie w tym kierunku zawodniczek, trenerów oraz kierownictwa sekcji i klubu pozwala na systematyczne osiągnięcia kolejnych roczników w skali kraju. Ostatni sukces, zdobycie złotego medalu na XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Jeleniej Górze, co jest równoznaczne ze zdobyciem tytułu Mistrza Polski Juniorek Młodszych, to zasługa duetu trenerskiego ? Edyty Majdzińskiej i Mariusza Kupca.
W latach 2006-2008 trenerzy ci, indywidualnie lub wspólnie wywalczyli wiele medali na Mistrzostwach Polski w grupach młodzieżowych. Pani Edyta Majdzińska została w roku 2008 trenerką reprezentacji Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej.

 

 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce  i Bowlingu

Nagroda przyznana za propagowanie kwidzyńskiej odmiany tego sportu w kraju i za granicą.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce i Bowlingu stworzyło i od 15 lat organizuje Mistrzostwa Polski. Impreza od wielu lat ma rangę międzynarodową, ściągają do Kwidzyna rzesze sympatyków tej dyscypliny sportu. Rokrocznie reprezentacja stowarzyszenia reprezentuje Kwidzyn w Mistrzostwach Polski w Warszawie, Igrzyskach Państw Nadbałtyckich na Litwie oraz cyklu turniejów w Chojnicach, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy. Mimo, że dopiero od 2 lat stowarzyszenie skupia również graczy Bowlingu, posiada w swoich szeregach dwukrotnego mistrza Polski juniorów. Dwie drużyny  oraz dwie drużyny w rozgrywkach II ligi ogólnopolskiej, a jedna ma już w tej chwili zapewniony awans do I ligi.