BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński i Andrzej Zwolak, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego uroczyście otworzyli nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

W uroczystym otwarciu udział wzięli między innymi przedstawiciele samorządów gmin powiatu kwidzyńskiego, miast i gmin z Polski, które udzieliły pomocy po pożarze gmachu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego we wrześniu 2007 r., pracownicy starostwa, a także przedstawiciele firm, które zaadaptowały budynek na potrzeby starostwa. Przedstawiciele samorządów gmin powiatu kwidzyńskiego, miast i gmin z Polski, pracownicy starostwa oraz przedstawiciele firm.


Jerzy Godzik ? starosta kwidzyński.
Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, podkreślił, że otwarcie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o tych, którzy pomogli samorządowi w trudnych chwilach po pożarze. Starosta wyraził nadzieję, że mieszkańcy odwiedzający urząd nie zaznając już niedogodności z powodu braku miejsca i ciasnoty, 
a urzędnicy pracując 
w nowych warunkach 
będą zadowoleni ze swojej siedziby, a to przeniesie się na obsługę mieszkańców.

Andrzej Zwolak, przewodniczący rady powiatu, stwierdził, że budynek jest symbolem, który łączy przeszłość i teraźniejszość Ziemi Kwidzyńskiej. Podkreślił, że niełatwo było zmienić przeznaczenie tego budynku, z wojskowego na budynek mający służyć mieszkańcom. Według przewodniczącego efekt pracy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zdaniem Andrzeja Zwolaka powstał funkcjonalny, przepiękny obiekt, który łączy w sobie tradycję i nowoczesność. 
Uroczystość otwarcia została uświetniona wręczeniem tytułów honorowych ambasadorów powiatu kwidzyńskiego. Podczas pierwszej, uroczystej sesji w nowej sali obrad, otrzymali je Leszek Czarnobaj, wicemarszałek województwa pomorskiego, Jerzy Kozdroń, poseł na sejm oraz Mirosław Potulski, prezes Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce.


Od lewej: Mirosław Potulski, Jerzy Kozdroń, Leszek Czarnobaj, Jerzy Majewski oraz prof. Stefan Szczukowski


Tytuł nadawany jest osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla mieszkańców powiatu oraz reprezentują społeczność lokalną w regionie, kraju i poza jego granicami. Ambasadorowie otrzymali od starosty Jerzego Godzika symboliczne paszporty, upoważniające do reprezentowania społeczności lokalnej na całym świecie. 
W uroczystości udział wzięli pierwsi honorowi ambasadorowie powiatu kwidzyńskiego: Jerzy Majewski, były prezes International Paper Kwidzyn oraz prof. Stefan Szczukowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 


Nowi honorowi ambasadorowie powiatu kwidzyńskiego


Jerzy Kozdroń
Jerzy Kozdroń, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Urodził się 23 października 1950 r. w Mrągowie. Tam też spędził swoje dzieciństwo, uczył się w Liceum Ogólnokształcącym. 
Z Kwidzynem związany jest od 1975 r. Studia prawnicze ukończył w 1974 r. Rok później odbył aplikację sądową w sądach wojewódzkich w Olsztynie i Gdańsku. W tym samym roku został asesorem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu, a rok później
asesorem Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Od 1978 r. sprawował funkcję sędziego Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku odmówił wykonania dekretu o stanie wojennym, za co 17 grudnia został odwołany przez Radę Państwa z funkcji sędziego. Zakazano mu wykonywania zawodu prawniczego. W 1982 r. rozpoczął pracę jako robotnik transportowy przy budowie Zakładów Celulozowo- Papierniczych w Kwidzynie. Do zawodu prawniczego wrócił w 1982 r. W latach 1982-1989 pracował jako radca prawny w spółdzielniach gminnych. Angażował się w działalność NSZZ ?Solidarność?. Udzielał porad prawnych osobom represjonowanym przez władze komunistyczne. Jerzy Kozdroń od początku zaangażowany był w tworzenie samorządności. Został pierwszym przewodniczącym, wyłonionej w prawdziwych demokratycznych wyborach, Rady Miejskiej Kwidzyna. W latach 2002-2005 był radnym sejmiku pomorskiego. W 2005 roku, z listy Platformy Obywatelskiej, został wybrany posłem V-tej kadencji Sejmu RP, a w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat poselski. Od tej pory sprawuje w Sejmie funkcję przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, a także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Należy również do Podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego, której jest przewodniczącym. Prowadzi trzy biura poselskie, jedno główne w Kwidzynie i jego filie w Sztumie i w Nowym Dworze Gdańskim. We wszystkich trzech biurach udziela bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich zainteresowanych.
 

Leszek Czarnobaj
Leszek Czarnobaj urodził się 12 marca 1956 r. w Kwidzynie. Absolwent Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tytuł inżyniera technologii drewna uzyskał w 1980 r. Ukończył też studia podyplomowe o kierunku komunikacja i marketing w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (1999-2000). W latach 2002-2006 przewodniczył Komisji Administracji i Bezpieczeństwa w Związku Powiatów Polskich. Jest członkiem i założycielem kilku stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Kwidzyna i  
powiatu kwidzyńskiego. Od początku pracy samorządowej wspierał wszelkie formy aktywności obywatelskiej. Przyczyniło się to do powstania i rozwoju wielu organizacji pozarządowych. Jako starosta kwidzyński rozpoczął wdrażanie idei tworzenia małej powiatowej ojczyzny. Zachęcał i promował rozwiązania, które jednoczyły społeczność lokalną. Zainicjował organizację Dni Powiatu Kwidzyńskiego oraz Dożynek Powiatowych. Zachęcał do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez wszystkie gminy tworzące powiat. Podejmował działania organizacyjne związane z funkcjonowaniem oświaty w powiecie kwidzyńskim, w szkołach ponadgimnazjalnych. Leszek Czarnobaj, obecnie wicemarszałek województwa pomorskiego. Swój urząd sprawuje od 2006 r. W samorządach różnych szczebli pracuje od 1990 r. Od 11 czerwca 1990 r. do 31 grudnia 1997 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kwidzyna, natomiast od 1 stycznia 1998 r. do 4 listopada 1998 r. sprawował urząd burmistrza miasta. Kierując sprawami oświaty wdrożył bon oświatowy i nowy model zarządzania oświatą. Model ten wprowadzono w wielu gminach wiejskich oraz miastach w Polsce, w których z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Podział oświatowej subwencji ogólnej opartej na bonie oświatowym, wprowadzonym w Kwidzynie, zastosowało także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Za osiągnięcia związane z wprowadzeniem oraz promocją nowych rozwiązań zarządzania oświatą Leszek Czarnobaj został nagrodzony wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Przez dwie kadencje, w latach 1999 ? 2006, był starostą powiatu kwidzyńskiego. Tworzył od podstaw model nowoczesnego systemu zarządzania Starostwem Powiatowym. Efektem tych działań było zapoczątkowanie ubiegania się o przyznanie starostwu certyfikatu ISO.
 

Mirosław Potulski
Mirosław Potulski urodził się w 1954 r. w Pelplinie. W 1977 r. rozpoczął pracę zawodową jako specjalista ds. ekonomiki i organizacji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. W latach 1983-89 pracował w PSS ?Społem" w Kwidzynie. Początkowo pełnił funkcję wiceprezesa. W 1984 r. objął funkcję prezesa zarządu. Od 1990 r. wspólnie z żoną prowadził własną firmę handlową. W latach 1998 - 2002 pracował społecznie w samorządzie
terytorialnym, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie, angażując się w wiele inicjatyw społecznych. Obecnie pełni funkcję prezesa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce. To największa instytucja zrzeszająca tego typu banki w kraju. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowości w Gdańsku. W 1983 r. został członkiem Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. W 1998 r. został wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. W listopadzie 2000 r. powierzono mu funkcję prezesa zarządu PBŚ. Wspólnie z zarządem zrealizował proces sanacji banku. Proces ten zakończył się dużym sukcesem. Dzięki temu Powiślański Bank Spółdzielczy stał się jedną z najnowocześniejszych oraz najlepszych tego typu instytucji w Polsce. Mirosław Potulski od wielu lat jest popularyzatorem sportu, a przede wszystkim koszykówki w Kwidzynie i na Pomorzu. W 1998 r. był wśród członków założycieli Stowarzyszenia MTS Basket Kwidzyn. W 2006 r. został jego prezesem. Pod jego kierownictwem drużyna seniorów awansowała z pierwszej ligi do ekstraklasy. W pierwszym sezonie gry zajęła wysokie, jak na beniaminka, dziewiąte miejsce i utrzymała status ekstraligowca. Zespół Bank BPS Basket w pierwszym sezonie gry pokonał koszykarskie tuzy, m.in. zespoły mistrza i wicemistrza Polski, uczestników Euroligi i europejskich pucharów Prokom Trefl Sopot oraz Turów Zgorzelec. Mirosław Potulski przez kilka lat pełnił funkcję wiceprezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki w Gdańsku. Promował nie tylko sport, ale także rozwiązania i mechanizmy, które doprowadziły do jego rozwoju w Kwidzynie oraz powiecie Kwidzyńskim. 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja