Drukuj

W dniu 15 grudnia 2009 r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie po raz kolejny odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

       Stypendia wręczone zostały w 3 kategoriach: za wybitne wyniki w nauce po II semestrze roku szkolnego 2008/2009, za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2008/2009, za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w roku 2009 w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Łącznie otrzymało je 87 uczniów z 4 zespołów szkół ponadgimnazjalnych powiatu.
       Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego ustanowione zostało w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Powiatu Kwidzyńskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVI/343/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. (z późn. zm.).
       Celem programu jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie ich do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów oraz promocja powiatu.