Drukuj

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie

Informacje dotyczące rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych udzielane są:

Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu kwidzyńskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.),
  2. Koszty przechowywania rzeczy znalezionej oraz utrzymania w należytym stanie, a także koszty wezwań i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
  3. Wezwania do odbioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29B oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Ogłoszenia - wezwania do odbioru rzeczy od dnia 16.01.2018 r. publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/menu/73.dhtml

Ogłoszenia - wezwania do odbioru rzeczy do dnia 17.05.2016 r. publikujemy poniżej.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 10.06.2020 r. 

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 18.06.2020 r.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 21.07.2020 r.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 19.01.2021 r.