Drukuj

Uchwałą nr XXI/159/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2012r. została przyjęta Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019.

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwględnieniem lat 2016-2019

Uchwałą nr XVII/103/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003r. został zatwierdzony Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2004-2010.