PROGRAMY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

  1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2015-2020
  2. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020
  3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021
  4. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021
  5. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2016-2019

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja