W dniu 27.08.2018 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Zakres zmian Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego dotyczy aktualizacji poszczególnych części dokumentu, tj.

  • ogólna charakterystyka powiatu,
  • diagnoza społeczno-gospodarcza (nowe ujęcie oraz uaktualnienie danych),
  • analiza SWOT (przywrócenie i wprowadzenie w dokumencie),
  • misja,
  • plan strategiczny zawierający : priorytety, cele strategiczne, kierunki działania oraz wskaźniki realizacji celów strategicznych,
  • wdrażanie i monitorowanie.

Zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia w obszarze Infrastruktura tematu transportu publicznego – cel strategiczny : Efektywny zintegrowany transport publiczny oraz wprowadzenia zadania dotyczącego cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także włączenia do obszaru Gospodarka spraw dotyczących wspierania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz edukacji ekologicznej mieszkańców.

Powyższe zmiany wprowadzane okresowo mają na celu dostosowanie Strategii do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu kwidzyńskiego.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja