W dniu 29.06.2020 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego, po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu kwidzyńskiego za 2019 rok, postanowiła udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

Raport zawiera m.in. część dotyczącą realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2019 r. W dokumencie przedstawiono realizację zadań w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego w 2019 r.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego ocena realizacji dokumentu dokonywana jest przez Radę Powiatu każdego roku na sesji absolutoryjnej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja