Nawigacja Treść Narzędzia dostępności
Samorząd powiatu kwidzyńskiego otrzymał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 17 tys. zł. Pieniądze przyznano na realizację polsko-niemieckiego projektu „Deinstytucjonalizacja - nowe systemy opieki seniorów i osób z niepełnosprawnościami na przykładzie powiatów: Kwidzyńskiego i Osterholz”. Koszt projektu to ponad 37 tys. zł.
W tym miesiącu zakończona zostanie przebudowa drogi gminnej Gilwa - Kołodzieje w gminie Prabuty. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 proc. kosztów przebudowy.
Zmiana w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku dotyczący wspierania działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności – z terenu Kwidzyna.
Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie przystąpiła do konkursu "20-lecie Polski w Unii Europejskiej", organizowanego przez Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę modernizacji dróg powiatowych Obrzynowo-Jakubowo oraz Raniewo-Stary Kamień.
14 kwietnia (niedziela) o godz. 12.00 w Parku Dendrologicznym przy ul. Miłosnej w Kwidzynie wystartuje Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu. Jego organizatorzy to Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA i stowarzyszenie Kwidzyn Biega. To jedno z wydarzeń organizowanych w ramach miesiąca świadomości autyzmu.
Techniczne możliwości połączenia trzech jezior w powiecie kwidzyńskim: Klasztornego, Leśnego oraz Kucki i przekształcenia ich w szlak turystyczno-krajoznawczy z możliwością spływów kajakowych było tematem spotkania w Starostwie Powiatowym z przedstawicielem Wód Polskich.
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o braku przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez niektóre apteki w Kwidzynie, polegające na niepełnieniu wyznaczonych dyżurów, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1 ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1938), uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie, przyjęte przed dniem wejścia w życie tejże ustawy na podstawie art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego w jego „starym” brzmieniu, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 94 ust. 3 Prawa...

Powiat Kwidzyński

Na skróty

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Wnioski i formularze
Nieodpłatna pomoc prawna
Dyżury aptek
Wydział budownictwa - Wnioski
Organizacje pozarządowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Wydział komunikacji - Rezerwacja kolejki
Projekty i inwestycje
Wydział Geodezji - E-Usługi
Transmisje sesji Rady Powiatu

Powiat w liczbach

Powierzchnia powiatu

835 km²

Liczba mieszkańców

83 611

Rok utworzenia powiatu

1999

Liczba gmin

6,0

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.