Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Aktualności

Ponad 4,9 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w tym roku.

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano 125 tys. zł, w tym 70 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz 40 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 15 tys. zł to środki zaplanowane na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej to ponad 4,8 mln zł, w tym zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Górkach i Ryjewie, które wyniosą ponad 3,1 mln zł. 550 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, mają dzieci i młodzież w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności. Na sport, kulturę i turystykę osób niepełnosprawnych zaplanowano 70 tys. zł. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to ponad 797 tys. zł. Na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zaplanowano 300 tys. zł.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.