Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie uruchomiło program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Do udziału w bezpłatnym programie zakwalifikowano 12 osób. 

Pierwsza sesja grupowa odbyła się 4 lipca, a kolejne zaplanowano na 11, 18 i 25 lipca oraz 1 i 8 sierpnia o godzinie 15:30 w siedzibie PCPR (sala nr 11). 

Adresatami programu są osoby dorosłe – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – które stosują przemoc w trakcie lub po zakończonej procedurze "Niebieskie Karty". Program skierowany jest także do osób kierowanych przez instytucje i organizacje oraz tych, które chcą pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z innymi ludźmi.

Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, co ma na celu zahamowanie przemocy domowej. W programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • zgłoszą się z własnej inicjatywy,
  • zostaną skierowane przez instytucje wspierające rodzinę,
  • stosują przemoc domową i są kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej,
  • są członkami rodzin, wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty",
  • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej i są zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,
  • mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, pod warunkiem stwierdzenia 80% frekwencji na zajęciach. Program będzie realizowany do grudnia bieżącego roku.

Szczegółowe informacje na temat udziału w programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie. 
Tel. 55 230 01 14.

PCPR

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.