Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zakończono pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec-Morawy, obejmujący odcinek od km 4+500 do km 6+500. Inwestycja ta obejmuje przebudowę odcinka drogi Rakowiec-Morawy o długości 2 km oraz dojazdu do skrzyżowania drogi Wandowo-Morawy o długości 60 m.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

  • Wzmocnienie podłoża w miejscach występowania przełomów oraz pasów krawędziowych.
  • Wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/os.
  • Poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych i pionowych.
  • Budowę chodnika w miejscowościach Morawy i Albertowo, jednej zatoki autobusowej oraz pięciu peronów dla pasażerów komunikacji zbiorowej.
  • Poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowę nowych.
  • Odtworzenie i usprawnienie odwodnienia drogi.
  • Przebudowę obiektów inżynierskich: przepustu pod drogą i przepustów pod zjazdami.
  • Zagospodarowanie zieleni.
  • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 5 483 626,75 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 480 000,00 zł oraz pomoc finansową z Gminy Gardeja w wysokości 496 000,00 zł.

Na uroczystym otwarciu drogi obecni byli:
Starosta – Tomasz Frejnagiel
Członek Zarządu – Tomasz Pisarek
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Katarzyna Bednarek
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Rybus

Cieszymy się, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróżujących.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.